Nieuws

 


        

Details aanstaande ledenvergaderingZoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen wordt er op maandag 13 mei een bijzondere ledenvergadering gehouden in SPC Woensel. In deze nieuwsbrief geven we alvast wat meer informatie over de onderwerpen van deze vergadering, zodat jullie optimaal voorbereid naar de vergadering kunnen komen.

Aanleiding
De afgelopen jaren zien we een sterke terugloop in het aantal teams. Deze dalende trend is al ruim voor Corona begonnen. Waar we ooit ruim 30 teams in 4 divisies hadden, is dat inmiddels gestaag teruggelopen naar een enkele divisie met 7 teams. Als deze daling zich blijft voortzetten, dan zal het lastig worden om nog een volwaardige competitie op te zetten.
Daarnaast zijn we benaderd door de KNBB. Zij organiseren momenteel geen competitie in Brabant en zouden dat wel graag willen doen. Zij zien wel animo, maar te weinig voor een zelfstandige competitie.
Er zijn inmiddels diverse positieve gesprekken geweest en er zijn voorlopige afspraken gemaakt over zaken als speelgebied, lokalen met maar een tafel, digitale registratie, contributie en mogelijkheden qua competitieopzet. Veel andere zaken moeten nog verder uitgewerkt worden, maar eerst willen we jullie graag voorleggen of we op de juiste weg zitten.

Stemming
Het hoofdonderwerp van de vergadering zal draaien of we wel of niet onze competitie willen onderbrengen onder de vlag van de KNBB. Bij een positief antwoord hierop van jullie zal er nog gestemd gaan worden over de competitieopzet en wat te doen met de financiŽle reserve van de RPC.

Overige onderwerpen
Hierna is er nog ruimte om te praten over wat te doen met de formele vereniging RPC en hoe de taakverdeling eruit zou kunnen zien als onze competitie onder de vlag van de KNBB zou vallen.


Bij deze nogmaals het dringende verzoek om naar de vergadering te komen en te zorgen voor stemvolmachten van teamgenoten die echt niet kunnen komen. Het machtigingsformulier is hier te downloaden.
(01-05-2024)