Disclaimer

 


Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze website, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Informatie op deze websiteDe Regionale Poolcompetitie, hierna te noemen de RPC, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. De RPC wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie. De RPC behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechtenDe intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij de RPC. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de RPC. Hieronder vallen nadrukkelijk ook de telefoonnummers en emailadressen welke op deze website worden getoond.

Functioneren van deze websiteDe RPC garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. De RPC is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door de RPC of door u aan de RPC middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinksVerwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. De RPC aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. De RPC behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beŽindigen.