Contributie

 


Dit speelseizoen gelden de volgende contributie-bedragen.

Individuele contributie


10 Euro per seizoen per speler. Dit bedrag moeten de spelers zelf voor de start van het seizoen overmaken naar de RPC op rekening NL85RABO0134932994 tnv RPC ovv de teamnaam.