Contributie

 


Dit speelseizoen gelden de volgende contributie-bedragen.

Individuele contributie10 euro per seizoen per speler. Dit bedrag moeten de spelers zelf voor de start van het seizoen overmaken naar de RPC op rekening NL85RABO0134932994 tnv RPC (ovv teamnaam).