Contributie

 


Dit speelseizoen gelden de volgende contributie-bedragen.

Team contributie


100 Euro per seizoen per team. Dit bedrag wordt meestal betaald door de lokaalhouder, maar hier moeten de leden zelf afspraken over maken met de zaalhouder. Dit bedrag wordt door de RPC middels een factuur in rekening gebracht.

Individuele contributie


10 Euro per seizoen per speler. Dit bedrag moeten de spelers zelf voor de start van het seizoen overmaken naar de RPC op rekening NL85RABO0134932994 tnv RPC ovv de teamnaam.