Nieuws

 


        

Verloop Bijzondere LedenvergaderingOp maandag 13 mei waren we te gast in SPC Woensel voor de aangekondigde bijzondere ledenvergadering. De opkomst was met ruim 15 aanwezigen hoger dan de afgelopen ledenvergaderingen. Daarnaast waren er diverse volmachten meegegeven door afwezige leden. Iedereen bedankt voor de moeite!

Het hoofdonderwerp was de voorgenomen samenwerking met de KNBB. Voor de aanleiding en achtergrond zie dit document. Na alle inleidende toelichting vanuit het bestuur was het tijd geworden om te gaan stemmen.

De hoofdvraag: willen wij als RPC onze competities en organisatie laten samengaan met de KNBB? Op deze vraag werd 23x “Ja” gestemd, 0x “Nee” gestemd, met enkele onthoudingen.

Daarna hebben we gevraagd in welke mate onze leden gehecht zijn aan de huidige 8-ball en 9-ball competities. Na een discussie met de aanwezigen zijn vraag 2 en 3 uit het document vervangen door een samenhangende vraag.
Vraag: Welke competitie zouden we het liefst spelen naast de reguliere (= all-round) competitie, liever 8 ball of liever 9 ball? Op deze vraag werd 14x geantwoord met 8-ball en 8x met 9-ball.

Daarna hebben we gesproken over het in stand houden van het concept “finaledagen”.
Vraag: willen wij vasthouden aan ons concept om de laatste competitierondes te spelen op een centrale finaledag? Op deze vraag werd 20x met “Ja” geantwoord en 0x “Nee”. Kanttekening hierbij is dat de invulling van een finaledag voor sommigen heel relevant is. Als reactie hierop hebben we nog enige tijd gediscussieerd over diverse mogelijkheden zoals het afspelen van twee rondes van de competitie of het spelen van kruisfinales. Een definitieve keuze hierover zal later gemaakt worden.

Tot slot is besproken wat er met de RPC als vereniging zal gaan gebeuren. Hierover is geen stemming gehouden. De voorlopige conclusie is dat de RPC als vereniging zal blijven bestaan en de mensen die momenteel het bestuur vormen straks ook de mensen zijn die onze competities bij de KNBB in goede banen zullen gaan leiden.
(18-05-2024)