Nieuws

 


        

Notulen Algemene Leden Vergadering 10-07-2017Notulen ALV Bestuursvergadering 10-07-2017
Aanwezig: Edwin, Silvy, Harriette, Herm, Jan, Stephan, Marco, Paul, Riny, Mark, Bram
Afgemeld: Sonny
Locatie: Snookertown Helmond, 20.00 uur

Agendapunten:

1. Opening
Onze voorzitter Edwin opent de vergadering.

2. Terugblik competities

Competitie is goed verlopen. Ook het verzetten van wedstrijden heeft geen issues opgeleverd en verloopt prima.
3. Terugblik toernooien

Het verzetten van toernooien is een punt van aandacht. Het bestuur geeft dit zelf ook aan en gaat komende jaren nog meer vooraf bekijken wat er gedaan kan worden. De verwachting is dat in september alle belangrijke data bekend zijn en dat er dan gepland kan worden.

4. FinanciŽn
Penningmeester heeft zich helaas afgemeld. Edwin licht de begroting en realisatie kort toe. We hebben afgelopen jaar een klein positief saldo op de begroting.
De kascommissie heeft de stukken ook akkoord gegeven(Paul en Mark)

5. Samenstelling bestuur
Deze blijft in dezelfde hoedanigheid aan:
Voorzitter Edwin
Secretaris Silvy
Penningmeester Sonny
Kascommissie Paul Hover en Mark Teeuwen
Innovatiecommissie Edwin, Stefan, Paul
Geschillencommissie Bas, stefan
Eventuele feestcommissie ivm 25 jarig bestaan (feest/tournooi?) wordt nader bepaald.
Harriette en Paul gaan komend seizoen brainstormen over mogelijkheden/een format om individuele competitie naast reguliere competitie te kunnen laten lopen.

6. Ingekomen stukken
Extra melding gemaakt voor planning nieuw seizoen, welke hier besproken wordt. Afgelopen week hebben de 2 teams uit Tilburg namelijk definitief aangegeven dat zij niet doorgaan. Daarom moet er bekeken worden welke competitie vorm wenselijk is. Er zijn veel ideeŽn en er is besproken om te gaan kijken naar 1 totaaldivisie met daarbij een handicap systeem op individueel nivo. We gaan van onderstaande uit: op basis van de resultaten van afgelopen seizoen wordt er een indeling gemaakt per speler. Ranking A, B en C. Hierbij wordt per huidige divisie een indeling boven en onder 50% gemaakt. Uiteraard is dit een eerste indeling. Medio van het seizoen wordt er een evaluatie gemaakt en deze punten worden in seizoen erna meegenomen. Een A speler start met 0 punten voor, een B speler 1 punt en een C speler 2 punten. Bij gelijkwaardig nivo blijven punten staan. 8 ball wordt race tot de 5 (oftewel best of 9). De indicatie van de speler (A,B,C) wordt op de site achter de naam gezet. 1 tafel per locatie is uiteraard toegestaan. Bij de spelsoorten geldt een alternate break (dus om en om breaken), behalve bij 14.1. daar is de puntenvoorsprong A:0, B:8, C:16 race tot 40. Hierbij geldt dat degene met laagste ranking de leg heeft gewonnen. Bij gelijke ranking leggen.
Voor 10 ball geldt dat de hoogste in ranking van het koppel de handicap bepaalt.
Indien er andere ideeen/opties/opmerkingen zijn, dan horen we dat graag voor 25 juli per mail aan bestuur@rpcpool.nl. Na deze datum gaan we voorbereidingen treffen om de competitie op deze manier in te delen.

7. Wvttk
Riny: vraag over 10 ball. Bestuur bevestigt dat combi op 10 ball niet geldig is.

8. Sluiting
Edwin bedankt ieder voor hun aanwezigheid en uiteraard ook Snookertown voor het beschikbaar stellen van de locatie.
(20-07-2017)