Nieuws

 


Verslag 8-ball IndividueelBeste RPC leden, op zondag 22 Maart 2009 stond het toernooi 8-ball individueel op het speelschema. We waren te gast bij Snookertown all-in entertainment Centre in Helmond.
De opkomst was deze keer teleurstellend. In totaal deden er 10 deelnemers mee waaronder de RPC voorzitter Wim v/d Bosch en 4e divisieleidster Silvy Slater. Het is dan ook voor het bestuur onduidelijk wat de beweeg redenen hiervan kunnen zijn geweest. Vorig jaar deden er nog meer dan 30 leden mee aan het toernooi. Graag ontvangt het bestuur dan ook een reactie van jullie wat de mogelijke oorzaak was.

Desalniettemin ging het toernooi om 12:00 uur van start. De sfeer was ondanks het aantal deelnemers toch heel amicaal en sportief te noemen. De meeste wedstrijden waren van een goed tot een hoog niveau. Vooral de spelers van poolvereniging Rack m waren goed op dreef deze middag. Ook Bart Stiers van Magic Touch bracht menig tegenstander aan het wankelen oor zijn goede spel. Na een hele middag poolen kwam uiteindelijk de beslissende finalepartij tussen Tim Jonkman van SPAVD en Ramon den Teuling Rack m. Beide spelers troffen elkaar al eerder in het toernooi en toen won Ramon ternauwernood van Tim. Inde finalepartij was een gelijkopgaande strijd maar in beide finalepartijen trok Tim aan het langste eind en was dan ook de terechte winnaar van het toernooi geworden. Uit handen van de voorzitter ontving Tim het prijzengeld ter waarde van 100,- en de wisselbeker.

Einduitslag
1. Tim Jonkman
2. Ramon den Teuling
3. Rogier den Buul
4. Bart Stiers
5. Renko Smolenaers
6. Mark Blom
7. Sonny van den Bosch
8. Silvy Slater
9. Richard Knijnenburg
10. Wim van den Bosch

Langs deze weg wil ook het bedienend personeel van Snookertown all-in entertainment Centre bedanken voor hun gastvrijheid en bediening. Mede door hun inzet was het toch nog een geslaagde middag geworden.

Het eerstvolgende toernooi is op 26 april aanstaande ook in Snookertown all-in entertainment Centre te helmond. Het betreft hier het 14.1-ball toernooi. Dit toernooi wordt voor het eerst gehouden. We vertouwen er nu op dat de deelname meer zal zijn dan 10 leden.

BELANGRIJK
Ik kan iedereen mededelen dat is besloten dat de uiterlijke inschrijftermijn voor het aanmelden van de teams voor het poolseizoen 2009/2010 is vastgesteld op 31 Mei 2009.

Teams die nu al weten dat ze volgend seizoen er weer bij zijn wil ik dan ook oproepen om dit tijdig kenbaar te maken, dan kan de organisatie tijdig beginnen met de indeling van de teams en de daarbij behorende spelers. Alvast bedankt voor jullie medewerking.
(15-04-2009)